མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ་རྩོམ་པ་པོ་སྦྲེལ་ནག་པ་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་།

དངོས་མིང་།  བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་།

སྒྲ་མིང་། ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ།


སྐྱེས་ཡུལ།  ཨ་མདོ། མཚོ་སྔོན། བྱ་གཞུང།

སྤྲེལ་ནག
༡༩༧༦ནས་༡༩༨༠བར་སུམ་མདོ་དཀྱིལ་སྙིང་སློབ་གྲྭར་ཞུགས།

༡༩༨༠ནས༡༩༨༤མང་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་དུ་ཞུགས།

༡༩༨༤ནས༡༩༨༧བར་མཚོ་ལྷོ་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭར་ཞུགས།

༡༩༨༧ནས༡༩༨༨བར་ཐར་ཤུལ་དགོན་པར་བསྡད།

༡༩༨༨ནས༡༩༩༡བར་བླ་བྲང་དགོན་པར་ཟུར་སྦྱོང་གི་སློབ་གཉེར་བྱས།

༡༩༩༡ནས་༡༩༩༣ལྷ་སའི་འབྲས་སྤུངས་དགོན་དུ་སློབ་གཉེར་བྱས།

༡༩༩༣ནས༡༩༩༤རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས།

༡༩༩༤ནས༡༩༩༥ཕྱིར་ལྷ་སར་ཕྱིན་ནས་ངེས་མེད་འཁྱམས་ལྡོམ་གྱི་འཚོ་བ་རོལ།

༡༩༩༥ནས༢༠༠༠བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་ཁག་ཏུ་རོལ་མོའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དངོས་སྦྱོང་བྱས།

༢༠༠༠ནས༢༠༠༥པེ་ཅིན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཚན་ཁག་ཏུ་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་མཛེས་དཔྱོད་རིག་པ་སོགས་ལ་སྦྱངས་བརྩོན་བྱས།

༢༠༠༥ལོར་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང།

ཆེད་རྩོམ་གནད་བསྡུས།
   <<བླ་མ་ལྔ་བཅུ་བའི་ས་བཅད>>

<<མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་རྩིས་གཞུང་འཇམ་དབྱངས་དགྱེས་པའི་འཛུམ་རིས། འཛུམ་ཟེར། འཛུམ་རླབས། འཛུམ་དཀར>>

<<ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་སྡོམ་ཚིག།>>

<<སྙན་སྡོམ་བློ་གསལ་སྙིང་ནོར>>

<<མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཆེན་མོ >> སྟོད་སྨད་བར་གསུམ།

<<བརྡ་སྤྲོད་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་བྲི་དང་ལྟ་བའི་འགག་མདོ།>>

<<གཤིབ་ཞིབ་དཔྱད་གསུམ་གྱི་གོ་བསྡུར་བྱས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་དོན>>

<<རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་ཐུགས་རླབས>>

<<གདོན་ཁ་ཐལ་གཅོད་ཀྱི་དབུ་མའི་གྲོས་འདེབས་སྙིང་རྩ་སྤར་འཛིན>>

གླུ་གཞས་ཆེད་བསྒྲིགས།
<<ཞབས་རྗེས>>སོགས་ཡོད།

 


མཐའ་མཇུག་གི་ཚེ་སྲོག

བདེ་ལྡན་བུ་མོ་མྱོས་པའི་མཁུར་ཚོས་ཟེགས་མའི་མེ་ཏོག་ས་ལ་དྲུད།
།

མཉེན་འཇམ་པདྨའི་མངལ་དུ་སྦྲུམ་པའི་ཟེའུ་འབྲུ་འདབ་མ་གཡོ་བས་འདར།།

གསང་ལྕམ་མཆུ་སྒྲོ་འཛུམ་པའི་སྒེག་ཉམས་མྱོས་འཛིན་འོ་ཡིས་དལ་གྱིས་གཞིབ།།

ངོ་མཚར་རྩེ་དགའི་ཡིད་ཀྱི་སྒྱུ་མ་སྐལ་བཟང་སྙིང་ལ་ཁོ་མོས་རྩེན།།

ཀུན་གསལ་དགའ་མའི་འདྲེན་བྱེད་འོད་རླབས་མུན་པའི་དུས་འདིར་ཅི་ལ་ཟུམ།།

ས་འཛིན་མཛེས་མའི་རྒྱན་སྤྲས་མེ་ཏོག་ཉམ་ཆུང་ཤུགས་ཀྱིས་ཅི་ལ་འཐོར།།

མཉེན་འཇམ་རེག་བྱས་སྙིང་ལ་བསྣུན་པའི་ཆགས་ལྡན་བུ་མོ་ཅི་ལ་ངུ།།

ཁྱེད་དང་འུ་གཉིས་སྒྱུ་མའི་གླིང་འདིར་ཚེ་ཡི་སྲོག་ཆུང་སུ་ཡིས་བྱིན།།

ཞོགས་པའི་ཉི་ཟེར་དལ་གྱིས་འཛུམ་ཡང་རྟ་བདུན་སྒྱུ་མའི་རླུང་ལ་ཤོར།།

མཚན་མོའི་ཟླ་གཞོན་མཁའ་ལམ་འགྲིམ་དུས་སྒྲ་གཅན་གདོང་གི་ཁ་ལ་འཐབ།།

མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་གི་མུ་ཏིག་འདར་ན་སྟེང་འཐུང་འདབ་མས་གར་བྱེད་ཀྱང་།།

སྣང་བ་གསོན་པའི་རྒྱུ་ལམ་འགག་དུས་དབུ་ཕྲེང་ཚོམ་བུའི་གསེར་ཡིག་ལྷུང་།།

གངས་དཀར་འདབ་མ་བརྩེགས་པའི་ལྷུན་པོ་དགུ་སྒྲིལ་ཉི་མའི་འོད་ཀྱིས་འཐུང།།

སྐྱོ་གདུང་མཆི་མ་ས་ལ་ཟགས་པ་འདམ་བརྫིས་པདྨའི་ལྕེ་ཡིས་ལྡག།

སེར་ཞག་ལོ་མ་ལྷུང་བའི་བེམ་རོ་དྲི་བཞིན་སྤར་མོས་མཁའ་ལ་གཏོར།།

མཚར་སྡུག་གོས་ལྭ་དུས་ཀྱིས་བྱིལ་བས་ས་འཛིན་ལྗོན་པའི་སྐྲ་ལོ་འཛིངས།།

ཤར་གྱིས་ཉལ་འགྲོའི་ལྦུ་བའི་རྐང་གདུབ་དྲི་གཞོན་ལད་མོའི་ཟློས་གར་གྱིས།།

སྤང་སྤོས་གཡུ་ལོ་རལ་བའི་མེ་ཏོག་འདབ་མ་འདེགས་པའི་རླབས་གྱི་བཤལ།།

རྩྭ་ལྡུམ་རྩེ་མོའི་ཆུ་ཡི་རིལ་ཆུང་ཉི་ཟེར་འཇབ་པའི་གསང་སྟབས་ཀྱིས།།

སྣང་སྟོང་འོད་ལྔ་ཚོན་དུ་སྡེབ་པའི་གཡས་འཁྱིལ་རི་མོ་སུ་ཡིས་བརྐུས།།

དཔྱིད་ཀྱི་ན་ཆུང་མྱོས་པའི་རྡུལ་དམར་རང་བྱུང་རྣམ་མའི་ཟོལ་གྱིས་འཛུམ།།

དབྱར་དུས་མཛེས་མའི་རྩེ་དགའི་འཕྲུལ་སྣང་དཀར་ཟླུམ་བརླ་ཡི་ལང་ཚོ་ངོམ།།

སྟོན་ཀའི་མ་མའི་འོ་འཛིན་མེ་ཏོག་གཉིས་སྦྱོར་གསང་བའི་བསླུ་བྲིད་ཀྱིས།།

དགུན་ཁའི་རྒན་མོའི་རུས་ཕྲེང་འཁོར་ལོ་གངས་འཁྱགས་སྦྲུམ་མའི་སྙིང་དུ་བཏབ།།

རྟ་བདུན་རི་བོ་ཁྲོས་པའི་ཁ་རླངས་ལེགས་བྲིས་ཟ་བའི་གཤེད་དུ་འབར།།

ཆུ་གཏེར་བདུད་མོ་འཁྲིགས་པའི་དཔུང་བས་ཉི་ཟླའི་རྣ་ལོང་ས་ལ་ཕབ།།

གཤིན་རྗེ་ཕོ་ཉའི་རླུང་གི་རྩལ་འཆང་སྟོང་གསུམ་ཧྲུལ་བའི་མཚོན་དུ་ཆེ།།

རྩེ་འཛུམ་ཕྱག་རྒྱ་དམ་དུ་སྣོལ་བ་ཁྱབ་འཇུག་རྐང་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་མནན།།

ཟེའུ་བཅུད་འོ་སྤྲི་མཆུ་ཡིས་འཛིན་པའི་དྲུག་ལྡན་རྐང་བའི་མཆོངས་རྩལ་གྱིས།།

ཁ་བསགས་འདབ་མའི་སྐྱུར་རྩི་འཐུང་བ་མྱོས་འཆང་ར་ཡུག་འདར་ལྡན་པ།།

གསེར་གྱི་སྦྲང་ཆུང་འདམ་བུའི་ཚལ་ན་པདྨ་འཚོལ་བའི་མིག་འཕྲུལ་གྱིས།།

དགུང་ཁའི་ཉི་མོར་རེ་བའི་ལྟ་བཞིན་སྐྱོ་བའི་མཆི་མ་གདོང་ལ་དྲུད།།

ཁུ་བྱུག་གྲེ་འགྱུར་སྲིད་པའི་གྲོང་ན་གྱེས་བྲལ་གདུང་བའི་ཕལ་གཏམ་གྱིས།།

རྨ་བྱ་སྒེག་མོའི་དངུལ་དཀར་སྒྲོ་མདོངས་རྒས་གཉེར་རི་མོའི་གདོང་ལ་བརྗེ།།

ཁྱུང་ཆེན་འཛིངས་པའི་གློག་གི་གོམ་སྟབས་དོན་ཡོན་སྒྱུ་མའི་གསེར་ཐག་གིས།།

སྙོམས་འཇུག་ཚེ་ཡི་ཕ་མཐའ་ཟད་པའི་གཟུགས་མེད་མིང་གི་ཁྲི་ལ་བཏགས།།

རྒྱུ་སྐར་ལག་ཆུང་ས་ལ་ཟུག་པ་འཆི་བདག་འཛུམ་པའི་དཔང་རྟགས་སུ།།

གཉུག་མའི་ལྗོན་པར་རྐང་སྟེགས་འཆའ་བའི་སྤྲེལ་ནག་འཁྱམས་པའི་མཚན་མོ་དེར།།

མགྱོགས་འགྲོ་རལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཚུབ་པ་གཏུམ་ཆེན་ཁྲོས་པའི་གཡབ་མོ་བཅས།།

བྱེ་ཐང་ཉུལ་བའི་བྱང་གི་སྤྱང་ལྟོགས་ཚེ་མཇུག་བཀྲེས་པའི་སྙིང་གཏམ་བརྡོལ།།

སྲིད་པའི་བལ་ཐག་དགུང་ནས་འཁེལ་བའི་ལྔ་ལེན་བུ་མོ་གདོང་ནག་མས།།

ལྤགས་ཤུབ་མེ་ཏོག་སྒྲོམ་བུའི་ཁ་ཕྱེ་རུས་ཕྲེང་དཀར་བོའི་སེ་མོ་དོ།།

སེན་ཞག་ལོ་མས་ཁྲག་གི་རྗེས་བཏབ་ཙིཏྟདམར་པོའི་བྲང་སྦྱོར་གྱིས།།

ཤེས་འཛིན་ཕྲ་མོ་དམྱལ་ཕྲེང་དགྱེས་ཕྱིར་སྟོང་འཇུག་ལྷ་ཡི་གཉེན་དུ་བསུ།།

ཟླ་ཤེལ་ཁུ་བ་འོ་ཡིས་ལེན་པའི་བརྩེ་ཆེན་ཁེངས་པའི་མཚར་སྡུག་གིས།།

དྲན་ཤེས་རི་དྭགས་མིག་ཕྲེང་འཛིན་པའི་སྒེག་ཉམས་གར་གྱི་སྟངས་སྟབས་ཅན།།

ཤལ་མ་ལ་ཡི་རྐང་འཐུང་ཚལ་ན་རྔ་ཡབ་རྒན་པོའི་གསང་མཚོན་གྱིས།།

སྣང་སྲིད་མཆོད་པ་ཟས་སུ་རོལ་ཞིང་དུང་སེམས་དཀར་མོའི་བཞིན་ལ་འཕྱ།།

ཆུང་ཆུང་བྱིས་པའི་པའི་དུས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཉལ་འགྲོ་སྒྱུ་མའི་རླབས་ཀྱིས་འཐུ།།

བརྩེ་ལྡན་མཛའ་མོ་མྱོས་པའི་ཟུར་མིག་ནུབ་ཕྱོགས་གྲོང་ཚོམ་རི་ལ་ལྟ།།

གངས་ཚོན་འདབ་མས་དབུ་སྐྲ་བྱུགས་རྣམས་གཡོ་མེད་ཏིང་འཛིན་མལ་དུ་ལྷུང་།།

འབྱུང་བ་ངེས་མེད་ཟོན་ཆུན་འཁོར་ལོས་འཕར་ལྡིང་སྲོག་རྩའི་སྙིང་ལ་བསྣུན།།

གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཟེགས་མ་མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་ཞལ་ལྕེ་ལས།།

རྟག་བརྟན་གཡུང་དྲུང་རིས་སུ་འཛུམ་པའི་རྡོ་རྗེ་རྐེད་པ་ཐང་མར་བརྡལ།།

འཇིགས་རུང་སྤྲིན་ནག་རུས་པའི་སོ་ཕྲེང་གཤིན་རྗེ་དམར་བོའི་རླུང་ཞགས་ཀྱིས།།

བདེ་གཤེགས་ཕོ་བྲང་བྱེ་མར་འཐགས་པས་བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་སྣང་ཤེས་འགགས།།

དེ་ལྟར་འབྱུང་བོའི་རྐང་བྲོ་བརྡུངས་ཤིང་སྲིན་བྱ་དགོད་པའི་དུར་ཁྲོད་ན།།

ཕྱི་གཟུགས་སྒྱུ་མའི་ནང་ཁྲོད་སྟོན་པ་གསང་བ་བསྙིལ་བའི་སྤྲེལ་ནག་པའི།།

ཁྲག་ཞག་འཁོལ་མ་ཁོང་ནས་འབབས་པའི་དྲག་ལྡན་སྙིང་རྩ་འཕར་ཤུགས་ཀྱིས།།

མུན་ནག་ཕྱི་ལམ་བརྒྱུད་འགྲིམ་བྱེད་པའི་མཐའ་མཇུག་ཚེ་ཡི་གླུ་དབྱངས་བླངས།།

ངེད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་རྐུ་འཁྱེར་བརྒྱུད་འགོད་བྱ་མི་ཆོག 

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

%d bloggers like this: