09/19/2014

སི་ཀཱི་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས་ཀྱིས་རང་བཙན་མི་དགོས་ཟེར།

གསར་འགོད་པ་འབྲོག་མྱི།  སི་ཀཱོ་ཊི་ལོན་ཌི་མི་དམངས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མཉམ་གནས་བྱེད་རྒྱུ་བདམས་ནས་རང་བཙན་གྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱབ་འདུག      སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་རང་བཙན་སྤྱི་མོས་འོས་བསྡུའི་འོས་ཤོག་གི་མཇུག་འབྲས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments

ང་ཚོའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ས་སྟེ་མཐོ་སྒང་གི་ལྕགས་ར།

    རྒོ་དམར་ནི་འཛམ་གླིང་རང་བྱུང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཐོ་དམར་པོ་ཞེས་པའི་སྟོང་ཉེན་ཆེ་བའི་རི་དྭགས་ཀྱི་གྲས་ཅིག་སྟེ། དེ་ནི་ཀྲུང་གོའི་རི་དྭགས་རིགས་ཁྱད་ཐོན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཨང་རིམ་དང་པོའི་སྲུང་སྐྱོབ་རི་དྭགས་ཡིན། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་མ་གཏོགས་མང་པོ་མི་འདུག རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments

སློབ་མའི་རང་བཀུར་གྱི་བསམ་བློ་སྐོར།

༄༅།།སློབ་སྦྱོང་ཞན་པའི་སློབ་མའི་རང་བཀུར་གྱི་བསམ་བློ་སྐྱོང་བའི་སྐོར་ཅུང་ཟད་བཤད་པ། རྒྱ་གྲོལ།        སློབ་མ་ཞིག་སྐྱོང་བ་ནི་དགེ་རྒན་གྱི་འོས་འགན་གཙོ་བོ་ཡིན། ཡིན་ནའང༌། རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments