10/06/2014

ཨེ་ཙིའི་ནད་བཤད་པ་སྐྱེ་བོའི་གསོ་ཐིགས།

གཉན་རིམས་ནག་པོ་ཨེ་ཙིའི་ནད་བཤད་པ་སྐྱེ་བོའི་གསོ་ཐིགས། མགོ་ལོག་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ། པད་མ་ཚེ་རིང་། མགོ་ལོག་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ། འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་ཚོ། མགོ་ལོག་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་ནད་གཡོག་པ། སྐལ་བཟང་སྒྲོན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྨན་ཁང་གཉིས་པའི་དངོས་སྦྱོང་སྨན་པ། ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments