11/28/2014

ཕ་སྐད་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་དཔེ་ཚོགས།

དཔལ་མོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།      ང་ནི་མཚོ་སྔོན་པོའི་འབྲོག་སྡེ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་གཟོད་སྡེ་བའི་ནང་གི རྩྭ་ཐང་སློབ་ཆུང་ལ་ཞུགས་པའི་སྐལ་བ་ཐོབ། ལོ་བཅུ་བཞིའི་ཐོག་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་དང་སྙན་ངག་མེ་ལོང་། མངོན་བརྗོད། རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

1 Comment