01/14/2015

གླིང་གི་དཔའ་བརྟུལ་སུམ་ཅུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས།

༈ཕ་ཁུ་རྒན་རབས།     སྤྱི་དཔོན་རོང་ཚ་ཁྲ་རྒན། འདོ་བ་ཤྭ་རྐྱང་དྲེལ་མགོ། གྲོ་བོ་སྐྱ། ཡབ་ཆེན་སེང་བློན་རྒྱལ་པོ། འདོ་བ་ཁམས་པ་དངུལ་སྒོང་། བྲ་བོ་སྐྱ།སྟག་རོང་དཔོན་པོ་ཁྲོ་ཐུང་། འདོ་བ་གུ་གུ་རོག་འཛོང་། སེར་པོ་སྐྱ། སྐྱ་ལོའི་སྟོན་པ་རྒྱལ་མཚན། འདོ་བ་དགུ་བརྒྱ་རྭ་གཅིག གྲོ་སྔོན་སྐྱ། ༈ རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments