སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ།
2015022503
ཕབ་ལེན་གནོངས།


རྩོམ་པ་པོ།  སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷ།


བརྗོད་བྱ།  བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ།


སྤྱིའི་དེབ་ཨང་།  0107


དེབ་ཨང་།  Tangyur-p003


དྲྭ་དེབ།   PDF


འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། སེར་སྨད་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

ཕྱི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ ༠༥ ཚེས ༢༦ ཉིན་དྲྭ་ཐོག་ལ་བཀོད།

One thought on “སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ།

  1. tashi tsering ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༩ ཟླ། ༠༨ ཚེས། ༢༧ at ༤:༣༥ pm

    སྤྱོད་འཇུག་ ebook ངོ་བོ་ཅན་ཡོད་དམ། བྱུང་ན། KFX འམ་ mobi སྟེ་ kindle ལ་རན་པ་དང་། དེ་མིན་epub ངོ་བོའི་སྟེང་ཡིན་རུང་འགྲིག

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

%d