སྙན་ངག་འཚོས་བྲིས་པའི་རི་མོ་འགའ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན་སྙན་ངག་འཚོ།


nyen nga tso07


nyen nga tso05


nyen nga tso01


nyen nga tso04


nyen nga tso03


nyen nga tso06


nyen nga tso02        


~~~རི་མོ་འདི་དག་གི་འགན་དབང་ངེད་དྲ་ཚིགས་ལ་ཡོད་པས་ཆོག་མཆན་མ་ཞུས་པར་གང་བྱུང་དུ་རྐུ་ཁྱེར་དང་བརྒྱུད་འགོད་བྱ་མི་ཆོག

ངེད་དྲ་ཚིགས།

1 Comment on སྙན་ངག་འཚོས་བྲིས་པའི་རི་མོ་འགའ།

  1. རི་མོ་འདི་དག་ཉོ་མཁན་ཞིག་འདུག

    Like

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s