ཆུང་ཆུང་ལྷ་ས།

ཙོང་ཁ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ།

—–རྡ་རམ་ས་ལར་ར་བཟི་བཤད་པ།

རི་མོ་འབྲི་འདོད།
ཚོན་རྩི་མི་འདུག
སྙན་ངག་འབྲི་བསམ།
མིང་ཚིག་མི་འདང་།
ལོ་རྒྱུས་བཤད་འདོད།
ས་ཁྲ་སྲིན་མོ་གན་རྐྱལ།
ཁྲག་ནས་རྣག
རྣག་ནས་ཁྲག
གནམ་ལ་འཕུར་བ་ཨེ་ཡིན།
སེམས་པ་གཅིག་འཁྱག་གཉིས་འཁྱག
ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ན་ཟུག་ལ་འགོས་ཏེ།
མེ་ཡིས་རང་ཉིད་བཏུམས་ཀྱང་།
རྨི་ལམ་མེར་ཚིག་པས།
ལམ་ནི་གཞན་གྱི་ལམ།
མི་ཚེ་གངས་རིར་མཇལ་བ་ཨེ་ཡིན།

ཆེ་ཆེ་ལྷ་ས་དྲན་བསམ།
སྟོང་བ་སྟོང་རྐྱང་།
ཆུང་ཆུང་ལྷ་ས་ལྷག་འདུག
ཆུང་ཆུང་ལྷ་སའི་དྲུང་ནས།
ཁྲུང་ཁྲུང་གང་ནས་འཕུར་འོང་།
གཤོག་ཟུང་གང་ནས་རྡེབ་འོང་།
མིག་ལ་ན་བུན་འཁོར་བཞིན།
རྣམ་ཤེས་མྱུར་མོར་ཨེ་འཁོར།
ངུ་འདོད་སེམས་ལ་འཚང་ཡང་།
མིག་ཆུ་སྐམ་པོ་སྐམ་པོ།
རི་མོ་གངས་རི།
སྙན་ངག་གངས་རི།
མི་ཚེའི་གངས་རིར་མཇལ་བ་ཨེ་ཡིན།
ལག་ཟུང་དལ་བར་གཟེད་ཀྱང་།
ཆུང་ཆུང་ལྷ་ས་ལྷག་འདུག
ལྷང་ལྷང་མིང་ནི་འདི་ཙམ།
བསིལ་བསིལ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱུར།
ངུ་བཞིན་གཡས་གཡོན་ཅེར་ཡང་།
རླུང་ལ་སྙིང་རྗེ་མི་འདུག

༢༠༡༥  ཟླ་༦ཚེས་༡༩   ༢༠གྲུབ།

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s