ཆར་བ་སྔར་བཞིན་ཤག་ཤག

ཙོང་ཁ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ།

ཆར་བ་སྔར་བཞིན་ཤག་ཤག
ཡུན་རིང་མ་མཐོང་བའི་ཟླ་བ་དེ།
གང་ན་ལྷག་ཡོད།
བོས་ན་བཙལ་ན།
མཇལ་སྐལ་གང་ཡིན།
ཟླ་ཚེས་གང་ཡིན།
ལན་ནི་མུན་པ་ལས་ཅི་ཡོང་།

ཆར་བ་སྔར་བཞིན་ཤག་ཤག
དྲན་སྣང་གི་མི་དེ།
ངའི་གཉེན་ཉེའམ་ཁྱེད་ཀྱི་མཛའ་བོ།
རྩྭ་ཐང་ན་ཡོད་དམ།
ས་མཐའ་ན་ལུས།

འཕྲད་པའི་སྟེ་དབང་བསྐོར་བ་གཅིག་བསམ།
བྲལ་བའི་མཐའ་མཇུག
དྲན་གདུང་ལས་ཅི་ཡོད།

ཟླ་བ་དེ།
ངའི་མཚན་མོ།
ཆར་བ་དེ།
ངའི་འཇིག་རྟེན།
དྲན་སྟངས་རེ་རེ།
ཁ་དོག་གང་ཡིན།
ཆར་བ་སྔར་བཞིན་ཤག་ཤག

༢༠༡༥  ༧  ༨་་་་་་༧ ༡༥གྲུབ།

ངེད་དྲ་ཚིགས།

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s