སྒེའུ་ཁུང་ལས་ཕར་བལྟས་པ།

སོ་ཁམ།

ནངས་མོ་སྒེའུ་ཁུང་ལས་ཕར་བལྟ་དུས
གློག་འོད་ཀྱི་དཀྲིས་པའི་བུད་མེད་ལོ་ཆུང་ཞིག
རྟབ་རྟབ་པོས་ཕར་ལ་གྱེས་སོང་
རྐང་རྗེས་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་བར་སྣང་ནས
ཆང་དང་བུད་མེད་རོལ་བའི་ཉེས་ཆད་ལྕི་མོ་དེ
བསམ་མི་ཤེས་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་གི་ངག་འཆལ་རེད

མདང་ནུབ་མཚན་གང་བོར་རྨི་ལམ་རྨིས་པ་དེ
ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ནང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་གདུ་བུ་ཞིག
དགའ་བ་དང་བདེ་བའི་གསོལ་སྟོན་དུ་བཤམས་ཏེ
འདོད་སྲེད་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཁུ་བ་རབ་ཏུ་བྱུགས་ཤིང་
མེ་ཏོག་ཅན་གྱི་བུད་མེད་དེ་ཡང་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ

རྒྱང་ཐག་ཅུང་ཙམ་རིང་བའི་གནས་ཤིག་ནས
སྐྱེ་བ་ནས་འཆི་བའི་བར་གྱི་ཉིན་མཚན་བཟློ་བཞིན
ཡོལ་བ་སྲབ་མོ་ཞིག་གི་གསེང་ནས་ལྐོག་བལྟ་བྱས་པ་དེ
མཚར་སྣང་ལ་འགྲམ་ལྕགས་ཚ་བེར་བེར་ཞིག་བཞུས

གས་སྲུབས་མེད་པའི་ལོ་ཟླ་མང་བོ་བསམ་གཞིག་གིས་འདས
སྐད་ཅིག་ལ་འགྱུར་བའི་འཚོ་བ་གྲངས་མེད་སུན་སྣང་གིས་མནར
རྡོག་སྣེའི་ས་དང་སྐྲ་རྩེའི་རྡུལ  ཕྱི་ཡི་རླུང་དང་ནང་གི་དྲོད
ལུས་ཀྱི་གྲིབ་མ་བཞིན    ང་འམ་ཡང་ན་ཁྱོད
སུས་ཀྱང་འདོར་མི་ཐུབ་པའི་ཆོས་ཉིད་རྡོག་རྡོག་ཅིག་རེད་ཨང་

རྩོམ་ཡིག་འདིའི་བདག་དབང་ངེད་དྲ་ཚིགས་ལ་ཡོད་པས་གང་བྱུང་འཁྱེར་མི་ཆོག 

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s