མཚན་མོའི་ཁ་དོག

__ སྨྱུག་མདའ།

མ་གཞི་གངས་རི་མཚན་མོའི་ཁ་མྱིག་རེད
གཞེས་ནིང་རུས་རྐང་གི་མཚན་མོ་འབར་བ་རེད
མཚན་མོའི་ཀློང་ནས་གསུབ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་འབར་བ་རེད
ལྕགས་ཐག་གཏོར་བའི་ཀི་རིང་ཐེངས་ཤིག་འབར་བ་རེད

མ་གཞི་ཁ་བ་མཚན་མོའི་བྲག་ཅ་རེད
ན་ནིང་ཤུལ་ལམ་ནས་ཁད་ཀྱིས་འདྲོགས་པ་རེད
གསོན་མ་མྱོང་བའི་ཁ་དོག་མང་བོ་འདྲོགས་པ་རེད
བརྩེ་དུང་གི་ཞེན་ཆགས་བོར་ནས་འདྲོགས་པ་རེད

མ་གཞི་སྙན་ངག་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་སྟངས་ཤིག་རེད
དོ་ཚིག་འུད་ཆེན་པོའི་ལྷགས་རླུང་ཁྱབ་པ་རེད
ཕུ་ཐུང་བའི་ངུ་སྐད་དང་ཨག་སྐད་ལྷན་དུ་བསྲེས་ཏེ
མཚན་མོའི་ཤ་རུས་ལ་དོ་བསྡོ་བ་ཙམ་རེད

ད་ནི་འགྱུར་གྲབས་འདུག
གཞེས་ནིང་ལས་རྦེད་དེ་འགྱུར་གྲབས་འདུག
མྱི་ཁའི་ཀློང་ནས་འགྱུར་གྲབས་འདུག
མཇུག་བྱང་མེད་པར་འགྱུར་གྲབས་འདུག

2016/7/26 མཚན་མོར།

རྩོམ་ཡིག་གི་བདག་དབང་ངེད་དྲ་ཚིགས་ལ་ཡོད་པས་གང་བྱུང་འཁྱེར་མི་ཆོག

མཆན་ཞོག

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s