10/19/2016

དབུ་ཁྱུད་དང་འབྲེལ་སྒྲ་ཞིག་གི་གཏམ་རྒྱུད།

དབྱངས་ཅན་བཞད་འཛུམ།         ཞེ་ཉེ་བའི་ཀློག་པོ་ལགས།  སྒོར་མོ་ནི་འུ་ཅག་ཆེས་དགའ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ།  ཉིན་མཚན་སྦྲེལ་ནས་དེ་ཐོབ་པར་འབད་པ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།  ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི་ཤོག་དངུལ་གྱི་ངོས་སུ་བོད་ཡིག་ཡོད་པར་དོ་སྣང་བྱུང་ངམ།  རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments