ཆོས་འབྱུང་དེབ།

ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར།

ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར། སྟོད་ཆ། PDF ཕབ་ལེན་གནོངས། སྨད་ཆ། PDF ཕབ་ལེན་གནོངས། རྩོམ་པ་པོ།  ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། བརྗོད་བྱ།  རྣམ་ཐར། སྤྱིའི་དེབ་ཨང་།  00123 སྤྱིའི་དེབ་ཨང་།  00124 འཕྲུལ་དེབ།  PDF འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། སེར་སྨད་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས། ཕྱི་ལོ  ༢༠༡༦ ཟླ  ༢ ཚེས ༢༧ རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

1 Comment