04/07/2015

ཞིང་འབྲོག་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ངོ་སྤྲོད།

རྩོམ་པ་པོ་མི་གསལ། ༡༽ འབྲུ་རིགས་དང་ཚོད་མའི་མིང་། གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་མར་ནག་འབྲས།། སྐེ་ཚེ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་དང་།། ཡུངས་དཀར་ཡུངས་ནག་ཁྲེ་ཙེ་བོ།། སོ་བ་ཡུག་པོ་བྲ་བོ་དང་།། ཧྭ་ཧྲིན་ཟར་མ་ཏིལ་དཀར་ནག ། ཤིང་བལ་དང་ནི་གསོ་མ་དང་།། ཡུང་མ་ཚོད་དཀར་ལ་ཕུག་ཀེའུ།། ཡུང་རིལ་ལ་སེར་སྒོག་པ་ཙོང་།། རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments

གསང་མི་ཐུབ་པའི་གསང་བ།

  གསང་མི་ཐུབ་པའི་གསང་བ། Ebookཕབ་ལེན་གནོངས།          PDF ཕབ་ལེན་གནོངས། རྩོམ་པ་པོ།   སྤོ་ཆུང་ཚང་དོན་གྲུབ་ལྷ་དར། བརྗོད་བྱ།   བོད་དོན། སྤྱིའི་དེབ་ཨང་།  wokar00008 དེབ་ཨང་།  M002 དྲ་དེབ།   PDF  / Ebook འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།   འོད་དཀར་དྲྭ་ཚིགས། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ  ༠༤ ཚེས ༠༧ རྩོམ་ཡིག་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཀློགས >>>

0 Comments